Heretat Mascorrubí – Ancestral Rosée de Sumolls – DO Catalunya, El Pla de Manlleu (Tarragona)

Sumoll i Sumoll Blanc

Sumoll Blanc i Sumoll Negre a parts iguals.